Általános szerződési feltételek

Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft.

hatályos: 2019.07.01-től

 

A Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( a továbbiakban: „Társaság”) kerékpárok, kerékpár alkatrészek és kiegészítő termékek, sportruházati termékek, valamint táplálékkiegészítők kiskereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság.

A Társaság az által üzemeltetett webáruházon (www.bringabazis.hu) keresztül forgalmazott új termékek értékesítése során jogviszonyba lép a Vevővel, mely jogviszony részletes szabályozásaként Felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) foglaltakat fogadják el, illetve az itt közölteket magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.

Szerződés nyelve: magyar.

Ez a dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és írásban megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják, utólag nem lesz hozzáférhető.

Jelen szerződési feltételek 2019.07.01. napjától hatályosak.


Az Általános Szerződési Feltételek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.16.) Korm. rendelet

 • A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet

 • Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet

 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


Kérjük, hogy a webáruházunk szolgáltatásait csak abban esetben vegye igénybe, ha az ÁSZF-ben rögzített feltételekkel teljes mértékben egyetért, az abban foglaltakat megértette és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az internetoldal használatával Ön automatikusan elismeri az ÁSZF-ben rögzített feltételeket! 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné jelezni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!


Üzemeltető adatai:

·         Cégnév: Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

·         Székhely: 1192 Budapest, Hungária út 31.

·         Levelezési cím: 1192 Budapest, Hungária út 31.

·         Üzlet, átvételi pont címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 22/A

·         Cégjegyzékszám: 01-09-183202

·         Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

·         Adószám: 25140529-2-43

·         E-mail cím: info@bringabazis.hu

·         Honlap: www.bringabazis.hu

·         Telefon: +36 70 623 9101

·         Kapcsolattartó: dr. Kovács Renáta

·         Bankszámlaszám: K&H Bank: 10401196-50526881-54741006

·         Tárhelyszolgáltató: Shoprenter.hu Kft.

·         Tárhelyszolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

·         Tárhelyszolgáltató elérhetősége: +36-1/234 5012, info@shoprenter.hu


FOGALMAK

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Ptk. szerinti,

 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

 • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás


ÜZLETSZABÁLYZAT

Webáruház használata

Felhasználók a webáruházban minden kötelezettség nélkül, kedvük szerint nézelődhetnek, tájékozódhatnak a forgalmazott termékekről és az árakról.


Regisztráció

A webáruházban történő vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztrációra az alábbi adatok megadása mellett van lehetőség: név, lakcím, valós e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási adatok.

A regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A regisztráló által megadott személyes adatokat a Társaság az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli. A nevezett szabályzat a Társaság honlapján hozzáférhető, illetőleg megismerhető.


Árak

A webáruházban feltüntetett árak bruttóban értendőek, azok tartalmazzák a 27% ÁFA-t.

Ajánlataink minden esetben a készlet erejéig érvényesek, továbbá Társaságunk fenntartja a jogot az árak előzetes bejelentés nélküli változtatására. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. 

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

      Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár 

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Fogyasztó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.


A vásárlása menete

Termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. 

A webáruházban megjelenő termékek nem mindegyike érhető el az üzletünkben, így személyes vásárlás előtt kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken.

Tájékoztatjuk a megrendelőket, hogy sajnos a vírushelyzet okán kialakult általános készlethiány miatt előrefordulhat, hogy a megrendelést nem tudjuk teljesíteni. A készlethiány már a kerékpáripar minden szegmensét érinti. Sok forgalmazó, és gyártó céghez csak késve érkeznek meg a termékek, alaktrészek vagy egyáltalán nem érkeznek meg. Partnereink nagy részénél gyors termékváltozás van, mely jelenleg lekövethetetlen a webáruházban.

Oldalunkon tájékoztató jellegű, a termékek pontos elérhetőségéről, kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken!

A felhasználó áruvásárlást a „Kosárba” gombra kattintva kezdeményezhet, miután kiválasztotta a kívánt termék mennyiségét, adott esetben annak színét, méretét. A választott termék kosárba helyezése után további termékek vásárlására van lehetőség, illetve Felhasználó továbbléphet a megrendelésre, ahol a fizetési mód, szállítási és számlázási adatok, valamint a személyes adatok megadása után a „Megrendelem!” gombra kattintva küldheti el a rendelést.

A Kosár gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhető rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatóak. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. 

A megrendelés végleges elküldéséig a termékek törölhetőek a kosárból, illetve annak teljes tartalma kiüríthető.

Rendelés elküldése, ajánlattétel
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Áruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért három lehetőség közöl választhat: már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni új vásárlóként akar regisztrálni esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét. A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot. 

Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A megrendelésről automatikus e-mail üzenet (visszaigazoló e-mail) érkezik a Megrendelő által megadott e-mail címére, amely jelzi, hogy Társaságunkhoz beérkezett a megrendelés. Az automatikus válaszlevél nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, az nem jelenti a szerződés érvényes létrejöttét. Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította a társaságunk illetékes munkatársa felé.
A megrendelés feldolgozását követően kollégáink egy újabb e-mail üzenetben értesítik a megrendelőt a feldolgozás eredményéről.
A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

Ha a megrendelt termékekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel kollégáink telefonon és/vagy e-mailen felveszik a megrendelővel a kapcsolatot.

Amennyiben kérdés esetén a megrendelő elérhetetlen Társaságunk a megrendelést 10 napon belül törli a rendszerből.

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. 

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben ( info@bringabazis.hu) kerülhet sor vagy személyes átvétel esetén az üzletben. Kérjük, az utóbbi esetben vegye figyelembe, hogy a megrendelt termék módosított változata nem feltétlenül elérhető a bolti készleten, így javasoljuk az előzetes telefonos vagy e-mail útján történő egyeztetést.


Fizetési módok, számlázás

A termék vételárának kiegyenlítése történhet utánvéttel, előreutalással, bankszámlaszámunkra teljesített közvetlen befizetéssel, valamint a megrendelt termékek személyesen is átvehetőek üzletünkben a 1093 Budapest, Közraktár u. 22/A. szám alatt nyitvatartási időben. (Nyitva tartás:  Hétfő: 13:00 18:00, Kedd – Péntek: 09:00 – 18:00)

Fizetési módok

Előreutalás és banki befizetés
Kollégáink a megrendelés feldolgozását követő az automatikus rendszer visszaigazolást követően e-mailben küldik meg az utaláshoz szükséges adatokat, az utalandó összeget és a bankszámlaszámot, amelyre az utalás teljesítendő.

Kérjük, az utalás megindítása előtt minden esetben várja meg kollégánk visszaigazolást az utalásról!

A megrendelt terméket csak a bankszámlánkon történt jóváírás után tudjuk kézbesíteni.

Bankszámlaszámunk:  K&H Bank: 10401196-50526881-54741006

Utalás teljesítésekor kérjük a közlemény rovatban tüntesse fel a rendelés számát vagy a megrendelő nevét az utalás beazonosításához.

Utánvét
Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Ebben az esetben teljes vételárat a szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell fizetni a küldemény kézbesítőjének. 

Tájékoztatjuk megrendelőinket, hogy futárszolgálatunknál az esetek 95%-ban bankkártyás fizetésre is van lehetőség. 

Személyes átvétel
A boltban történő személyes átvétel esetén a rendelés értékét készpénzben és bankkártyával is kiegyenlítheti.

A termékről a hatályos Áfa törvénynek megfelelő számlát állítunk ki, így kérjük a megrendelés során körültekintően megadni a számlázási adatokat, különösen, ha a megrendelő adóalany.


Szállítási feltételek

50.000 Ft alatt a termékeink országos házhoz szállítási díja utánvét esetén 1.890 /1.590 Ft, előreutalás esetén 1.290 Ft. 
50.000 Ft felett a termékek szállítási díja ingyenes.
A szállítási költségekről az alábbi linken tájékozódhat =>
Szállítási költségek

A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítási költséget.

Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomag sértetlen és tartalmát tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni sérülésekre, hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék cseréjét vagy kérés szerint annak visszavételét és értékesítés törlését azonnal biztosítjuk.

Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! Kérjük, hogy a felvett jegyzőkönyvet haladéktalanul küldje meg társaságunk e-mail címére, az info@bringabazis.hu –ra.


Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. 


Jogfenntartás, tulajdonjog kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti. 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján a fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási joga:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 


Elállási nyilatkozat, felmondás

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
Az elállási jog gyakorlásának módja történhet: írásban a társaság székhelyére küldött nyilatkozattal, e-mail útján (info@bringabazis.hu), személyesen az üzletben nyitva tartási időben és telefon útján.

Tájékoztatjuk, hogy az elállás a Korm. rendelet értelmében az alábbi elállási/felmondási nyilatkozattal is gyakorolható => Elállási minta

Elállási nyilatkozat érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

A fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltség

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A termék visszaszolgáltatási kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén a terméket sértetlen állapotban, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotában áll módunkban visszavenni.
Kérjük, hogy amennyiben lehetséges a termékkel együtt juttassa vissza az eredeti számlát és a termék eredeti sértetlen csomagolását. A terméket személyesen is leadhatja üzletünkben vagy futárszolgálat útján is el tudja küldni a 1113 Budapest, Bartók Béla út 101. szám alatti üzletünkbe.


A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. 

Kérjük, amennyiben elállási jogával élni kíván, kellő gondossággal bánjon a megrendelt termékkel. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen és kipróbálásra használja!
A nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból és egyéb használatból eredő sérülések vagy az elhasználódás okozta anyagi károkat a fogyasztóra terheljük.
 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Társaságunk a Magyar Köztársaság területén hatályos jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazza a termékeket.

Az általunk forgalmazott termékekhez a garanciát, a gyártók, illetőleg azok magyarországi importőrei, nagykereskedési biztosítják.

A megrendelt termék kiszállításakor az érvényesített jótállási jegyet a csomag tartalmazza.
Kérjük, hogy ezt őrizze meg a jótállási idő végéig, mert csak ennek birtokában érvényesíthetőek a garanciális igények.

A szavatosság és a jótállás részleteiről az alábbi linken olvashat részletesebben => Fogyasztói tájékoztató a szavatosságról és jótállásról

 

Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

Társaságunk egyik magatartási kódexnek sem vetette alá magát, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatát a hatályos jogszabályok alapján alakítja.

A vállalkozásnak illetve a vállalkozás érdekében eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát az alábbi elérhetőségeken közölheti társaságunkkal.

Írásban
- Posta cím: Bringa Bázis Kerékpárüzlet Kft., 1192 Budapest, Hungária út 31.
- E-mail: 
info@bringabazis.hu


Szóban

- Személyesen: Bringa Bázis Kerékpárüzlet, 1093 Budapest, Közraktár u. 22/A
- Telefonszám: +36 70 623 9101
- Nyitva tartás: Hétfő: 13 - 18, Kedd - Péntek: 09 - 18

Bejegyzés a vásárlók könyvébe
A vásárlók könyve az Eladó üzletében) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: 
http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség(„meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Online vitarendezési platform elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 

 

Felelősség korlátozása

A webáruház használatából eredő semmilyen kárért felelősséget nem vállalunk.


Budapest, 2019.07.01.